Ciència

L’escola disposa d’una aula de ciències molt ben dotada que permet treballar les ciències des d’una perspectiva més procedimental i experimental. L’objectiu és potenciar el treball per models científics i complir amb els estàndards definits del cicle d’aprenentatge: pensar-comunicar-fer.

ENTRADES

No s'han trobat entrades.