Consell Escolar curs 2019/2020

 EQUIP DIRECTIU Elisabet Fabré, Damiana Gómez, Georgina Llinares.
REPRESENTANTS MESTRES  Marga Galián, Carlos García, Maria Isabel González,  Maria Antònia Falo, Susana Ibáñez.
REPRESENTANTS PARES / MARES Héctor Ruiz , Melvin Marcillo, Maica Tornero
REPRESENTANT AFA Cristina  Diaz
REPRESENTANT PERSONAL ADM/SERV Javier López Montse Sobrino
REPRESENTANT MUNICIPAL Marina Mañas

Equip directiu

Elisabet Fabré DIRECTORA
Dami Gómez CAP D’ESTUDIS
Georgina Llinares SECRETÀRIA

Coordinació

Mirian Flores CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL
Ana Martínez EDUCACIÓ PRIMÀRIA-C.I
Maria Cuadrado EDUCACIÓ PRIMÀRIA-C.M
M. José Sánchez EDUCACIÓ PRIMÀRIA- C.S

Claustre

EDUCACIÓ INFANTIL

 

A

B

ESPECIALITATS I REFORÇOS

P3

Alba Aragonés

Amparo Canet

Marina Viñas

Rosalia Segura

Maribel Gónzalez (Substituta: Marina Jou)

Georgina Llinares/Maria Sanchis

Montse Sobrino (TEI)

P4

Rosa Borraz

Mirian Flores

P5

Marga Galian

Maria Rovira

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

 

A

B

C

ESPECIALITATS I REFORÇOS

1r

Ana Maria López

Ana Martínez

M. Antònia Falo (English)

Brigitte Melero (EE) (Substituta:Estefania Soler)

Elisabet Fabré (Reforç)

Mireia Sánchez(Música)

Rafel Bru (E.F)

2n

Sílvia Delgado/Rosa Jara

Dolors Bernal

3r

Susana Ibañez

Marta Solanes

4t

Maria Cuadrado

Mariona Sanfeliu

Esther Martin/Laura Aulina (English)

Ana Figueras (EE)

Txell Vilalta (Música)

Iris Salvadors (TEE)

Dami Gómez (Reforç)

Carlos García (E.F)

M. José Sánchez

Oriol Jové

Núria Lárregola

Mercedes Barrios

Albert Diaz

Personal administratiu i de serveis

Javi López ADMINISTRATIU
Iris Serrano CONSERGE