CURS 2022/2023

Consell Escolar

 EQUIP DIRECTIU Elisabet Fabré, Damiana Gómez, Rosa Borraz.
REPRESENTANTS MESTRES  Núria Larregola, Maria Cuadrado,  Susana Ibáñez.
REPRESENTANTS PARES / MARES Silvia Riera, Jose Raya, Ana Ortega
REPRESENTANT AFA Joan Miquel Garcia
REPRESENTANT PERSONAL ADM/SERV Javier López
REPRESENTANT MUNICIPAL Marina Mañas

 

Equip directiu

Elisabet Fabré DIRECTORA
Dami Gómez CAP D’ESTUDIS
Rosa Borraz SECRETÀRIA

 

Coordinació

Amparo Canet CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL
Maria Cuadrado EDUCACIÓ PRIMÀRIA-C.I
Marta Solanes EDUCACIÓ PRIMÀRIA-C.M
Oriol Jové EDUCACIÓ PRIMÀRIA- C.S

 

Claustre

EDUCACIÓ INFANTIL

 

A

B

ESPECIALITATS I REFORÇOS

P3

Georgina Llinares /Maria Isabel Ferraz

Mirian Flores
(Substituta:  )

Rosalia Segura (EE)

Maribel Gónzalez (English)

Rosa Borraz (reforç)

Nerea Sas (TEI)

P4

Marga Galian

Maria Rovira

P5

Amparo Canet

Irene Cabré

(Substituta:    )

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

 

A

B

ESPECIALITATS
I REFORÇOS

1r

Mercè Olivé

Ana Martínez

English:
M. Antònia Falo (1r a 3r)
Albert Diaz (4rt a 6è)

Educació Física:
Kevin Alarcón (1r)
Rafel Mas (2n a 6è)

Música: Meritxell Vilalta

Educació Especial:
Brigitte Melero/Belén Escudero (1r a 3r)
Elisabet Martínez (4rt a 6è)
Berta Bardaji (TEE)

Montse Miranda (vetlladora)

Elisabet Fabré (Reforç)

Dami Gómez (Reforç)

2n

Silvia Delgado / Kevin Alarcón

Maria Cuadrado

3r

Mireia Sánchez/Dami Gómez

Marta Solanes

4t

Dolors Bernal

Susana Ibañez

Núria Larrégola

M. José Sánchez

Oriol Jové

Mercedes Barrios

       
         
         
         

Personal administratiu i de serveis

Javi López ADMINISTRATIU
Iris Serrano CONSERGE