CURS 2022/2023

Consell Escolar

 EQUIP DIRECTIU Elisabet Fabré, Damiana Gómez, Susana Ibañez
REPRESENTANTS MESTRES  Núria Larregola, Maria Cuadrado,  Susana Ibáñez.
REPRESENTANTS PARES / MARES Silvia Riera, Jose Raya, Ana Ortega
REPRESENTANT AFA Joan Miquel Garcia
REPRESENTANT PERSONAL ADM/SERV Javier López
REPRESENTANT MUNICIPAL Marina Mañas

 

Equip directiu

Elisabet Fabré DIRECTORA
Dami Gómez CAP D’ESTUDIS
Susana Ibañez SECRETÀRIA

 

Coordinació

Amparo Canet CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL
Maria Cuadrado EDUCACIÓ PRIMÀRIA-C.I
Marta Solanes EDUCACIÓ PRIMÀRIA-C.M
Elisabet Martínez EDUCACIÓ PRIMÀRIA- C.S

 

Claustre

EDUCACIÓ INFANTIL

 

A

B

ESPECIALITATS I REFORÇOS

I3

Clàudia Romero

Mirian Flores / Marina JardíI4

Georgina Llinares / Sònia Gómez

Sol Rodríguez

I5

Amparo Canet

Rosa Borraz

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

 

A

B

ESPECIALITATS
I REFORÇOS

1r

Silvia Delgado

Maria Cuadrado

English:

Maribel González (EI)
Xènia Segura (1r a 3r)
Albert Diaz (4t a 6è)


Educació Física:
Dami Gómez (1r)
Rafel Mas (2n a 6è)

Música:
Mireia Sánchez (I3 – 2n)
Meritxell Vilalta (3r – 6è)

Atenció a la diversitat:
Belén Escudero (EI)
Brigitte Melero/Blanca de Queralt (1r, 2n, 3r)
Elisabet Martínez (4t-6è)
Ariadna Guirao (TEE)
Montse Miranda (vetlladora)

Elisabet Fabré (Reforç)

Dami Gómez (Reforç)

2n

Mercè Olivé

Ana Martínez

3r

Dolors Bernal

Patricia Velasco

4t

Dami Gómez / Susana Ibañez

Marta Solanes

Mercedes Barrios

Oriol Jové

Núria Larrégola

M. José Sánchez

       
         
         
         

Personal administratiu i de serveis

Javi López ADMINISTRATIU
Iris Serrano CONSERGE
   

At