Acollida matinal i ludoteca tarda

ACOLLIDA MATINAL

Per tal de facilitar la conciliació de la vida laboral amb els horaris escolars, l’AFA posa a la vostra disposició un servei d’acollida matinal previ a l’inici de les classes, de de les 7:45 hores fins a les 9:00 hores, durant tots els dies lectius.

 Aquest servei està pensat per a les famílies on els pares comencen a treballar molt d’hora al matí i necessiten que els nens i les nenes estiguin atesos mentre no comencen les classes, oferint un espai agradable i lúdic. També està pensat per a les famílies que necessiten utilitzar aquest servei d’una manera esporàdica i puntual.

 L’espai d’acollida dels infants és al menjador de l’escola i es permet l’esmorzar. Durant l’estona d’acollida comptem amb un equip de monitors que s’encarreguen de tenir cura dels infants i acompanyar-los a les 9h amb els/les respectius/ves mestres

LUDOTECA TARDA

L’AFA posa també a la vostra disposició aquest servei de 16:30h a 17:30h pensat per a les famílies que necessiten que els nens i les nenes estiguin atesos quan ja han acabat les classes, oferint un espai agradable i lúdic. També està pensat per a les famílies que necessiten utilitzar aquest servei d’una manera esporàdica i puntual. 

El servei de ludoteca es realitza, també, al menjador de l’escola. I els monitors ofereixen als infants diferents tipus de joc que poden triar lliurement. 

Per tal de contractar aquests serveis cal posar-se en contacte amb l’AFA.