Sortides i Colònies

Sortides

El nostre centre té programades sortides i visites durant tot el curs.

Creiem que l’aprenentatge ha de ser actiu, vivencial i engrescador; per tot això donem molta importància a les sortides escolars. L’objectiu d’aquestes sortides, a més de conèixer l’entorn, està sempre relacionat amb el currículum corresponent a cada curs. La realitat que ens envolta ens proporciona els elements complementaris a la tasca educativa diària i moltes vegades és el punt de partida a l’hora desenvolupar els projectes programats o unitats de programació.

Les sortides serveixen per a que els/les nostres alumnes sàpiguen estar en els llocs, sigui en un teatre, sigui enmig de la natura, visitant un museu o escoltant una audició.

Les dates de les sortides les podeu trobar al calendari general de l’escola.

Colònies

Les colònies escolars són una experiència educativa que permet als infants aprendre a conviure amb els companys/es i mestres, ja que reforcen la cohesió del grup-classe. També són una eina educativa que posa a disponibilitat dels i les mestres un espai on promoure la curiositat innata dels infants, la descoberta naturalística i l’aproximació científica. Les colònies reforcen, per tant, totes les àrees curriculars del treball a l’aula i ajuden a reforçar el projecte educatiu.

 A la nostra escola anem de colònies a final de cada cicle: P5, 2n, 4t i 6è.