LLISTES DEFINITIVES PREINSCRIPCIÓ 2024-2025

Obligatòria 2024-2025 Publicació de l'oferta definitiva de places

"Apostem per una educació integral dels infants, fent una escola de qualitat i participativa. Família i escola compartim valors i maneres d’educar."

Projecte Educatiu

El Projecte Educatiu és el document estratègic marc per a la institució escolar, que ha de formalitzar i concretar les seves intencions i actuacions, dotant-la d’una identitat
referenciada i plantejant aquells valors i principis que assumeix aquesta comunitat.

Solidaris, respectuosos, tolerants

Ser solidaris, respectuosos, tolerants, crítics i responsables amb un mateix, els altres i el medi ambient

Entendre i comunicar-se

Entendre i comunicar-se amb les diferents llengües referents del nostre entorn: català, castellà i anglès

Motivar-se i il·lusionar-se

Motivar-se i il·lusionar-se per aprendre nous coneixements i saber trobar recursos i estratègies per ser responsable del propi aprenentatge

Noves tecnologies

Estar oberts i utilitzar les tecnologies com eines essencials per informar-se, aprendre i comunicar-se

Treball en equip

Mantenir la il·lusió de treball en l’equip de mestres que amb l’ajut d’una bona formació pugui trobar satisfacció i enriquiment personal

Projectes en comunitat

Fer junts un projecte compartit entre tota la comunitat educativa : mestres, alumnat, famílies i personal no docent

TREBALL PER PROJECTES

La nostra escola aposta per una metodologia basada en el treball per projectes. És una metodologia que fomenta el model “aprendre a aprendre”, fent que l’infant sigui protagonista del seu aprenentatge, partint dels seus interessos, a aprendre dels seus errors i dels seus encerts i d’aquesta manera també a aprendre a ser crítics,  aconseguint així un aprenentatge significatiu.

Un dia a P3

Us obrim una finestra a l’escola compartint un vídeo d’un dia a les classes d’Educació Infantil. esperem que gaudiu molt amb ell

Contacte

On ens pots trobar?

c\Fernando Pessoa nº59, 08030 Barcelona
Telefon: 933117676
Email: a8060873@xtec.cat