Pages Navigation Menu

Pares i mares delegats de classe

El càrrec de pare o mare delegat/a de classe té com a  funció principal  fer d’ enllaç entre l’escola, l’AMPA, els mestres i les famílies que pertanyen al grup classe. També s’encarreguen de:

Dinamitzar les relacions entre les diferents famílies de la classe.

Reenviar informacions importants de l’escola  a totes les famílies de la seva classe.

Recollir les propostes de millora i portar-les a les reunions de delegats que es fan trimestralment amb l’Equip Directiu del centre.

Ajudar a organitzar les festes que se celebren al centre durant el curs escolar.

Recolzar activitats que es fan a la classe, a l’escola o fora del centre (sortides, festes, activitats diverses…)

Les famílies delegades d’aquest curs 2017-18 són les següents:

CURS Delegat/a  1 Delegat/da 2
P3-A Sandra Ballesteros Cristina Tormo
P3-B Maria Boldo Miquel Boldó
P4-A Marlene Martins Gonçalves Laia Alarcón
P4-B Andrea Etchebarne Marta Abellán
P5-A Ana Palomino Esmeralda
P5-B Alba Moreno Nuria Bartolomé
1R-A Maria Iceta Jose Raya
1r-B Mervin Marcillo Elvi Baños
2n-A Belén Lorenzana Cristina Tormo
2n-B Ana Gutierrez Susana Pardillos
2n-C Yolanda Periz Ingrid Lorenzo
3r-A Yolanda Lizarraga Teresa Gómez
3r-B Teresa Gómez Jorgelina carmona
4t-A Sergi Marzá Mari Roldán
4t-B Dámaris Bonet Marta Comas
5è-A Belén Lorenzana Andrea Santiago
5è-B Montse Díaz Marta Díaz
6è-A Rita Roigé Cristina Vidal
6è-B Maria Fernanda Rivera Mª Luisa Valle
COORDINADORS DE DELEGATS  Miquel Rodas  Jofré Padullés