Pages Navigation Menu

Pares i mares delegats de classe

El càrrec de pare o mare delegat/a de classe té com a  funció principal  fer d’ enllaç entre l’escola, l’AMPA, els mestres i les famílies que pertanyen al grup classe. També s’encarreguen de:

Dinamitzar les relacions entre les diferents famílies de la classe.

Reenviar informacions importants de l’escola  a totes les famílies de la seva classe.

Recollir les propostes de millora i portar-les a les reunions de delegats que es fan trimestralment amb l’Equip Directiu del centre.

Ajudar a organitzar les festes que se celebren al centre durant el curs escolar.

Recolzar activitats que es fan a la classe, a l’escola o fora del centre (sortides, festes, activitats diverses…)

Les famílies delegades d’aquest curs 2018-19 són les següents:

CURS Delegat/a  1 Delegat/da 2
P3-A Silvia Gallego Sònia Gallego
P3-B Gemma Homs Gemma Estudillo
P4-A Sandra Lledó Xavi Sardañés
P4-B Lidia Barque Jose Raya
P5-A Lourdes Pubill Ana Ortega
P5-B Carolina Moreno Domingo Barrachina
1R-A Raquel Navarrete Gemma Fons
1r-B Adriana Bonilla Míriam García
2n-A Xaida Anwar Toni Colinas
2n-B Verónica Delgado Gemma Estudillo
3r-A Yolanda Monzonis Silvia Maní
3r-B Sandra Pérez Esther Anguita
3r-C Pili Marín Míriam Martínez
4t-A Georgina Bonete Maite Rodríguez
4t-B Xavier Rubio Iolanda Torralba
5è-A Zoraida Romero
5è-B Montse Gómez Sandra LLedó
6è-A Francisca Galán Verónica Manzano
6è-B Montse Díaz Katti rosario/
COORDINADORS DE DELEGATS  Miquel Rodas