Pages Navigation Menu

Mostra de roses fetes per les famílies

Moltes gràcies a tots i totes per participar en aquesta mostra de roses. És una manifestació de creativitat que podem gaudir aquests dies.

Felicitats a tothom per l’obra feta!