MATRICULACIÓ CURS 2018-2019

Informar-vos a totes les famílies que heu de formalitzar la matrícula de P3 i noves matrícules, que disposeu de tota la informació a la secretaria de l’escola. Heu de recollir els impresos i portar la documentació complementària a la que ja vau presentar a la preinscripció:

– Dues fotografies tipus carnet.

– Fotocopia i original del Carnet de vacunació.

– Targeta sanitària de l’alumne.

CALENDARI I HORARIS DE MATRICULACIÓ:

Del 21 al 27 de juny  de 9 a 11 i de 12 a 13 . Els dilluns i dimecres  fins les 14:30.