LICITACIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR

S’ha obert el termini de presentació d’ofertes per a la LICITACIÓ del menjador de l’escola Eulàlia Bota ( podeu consultar l’anunci en el  DOGC 7390 de data 14/06/2017).

El termini és obert des del 15 de juny de 2017 i fins a les 14:00 hores del dia 29 de juny de 2017

Les ofertes es presentaran a la secretaria del centre Escola Eulàlia Bota  en horari de 9 a 14 hores.

El dies que es podrà visitar l’escola és el dia  22 de juny de 12 a 14 hores. Cal concertar visita via telefónica: 93 311 76 76

Us adjuntem  els plecs de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques :

PCAP menjador Eulàlia Bota

PPT menjador Eulàlia Bota

Rectificació dades  empresa menjador: EULALIA BOTA