Iniciem el Programa de Tutoria Entre Iguals (TEI)

El objectiu  del programa de Tutoria Entre Iguals és  actuar com a mesura preventiva per a millorar la convivencia a l’escola.  Té un caràcter institucional i implica tota la comunitat educativa. Està basat en l’ajuda (social, emocional i personal) dels iguals-tutors. En el nostre cas els/les alumnes de 5è faran de tutors dels/les alumnes de 3r.

L’idea és crear un referent  ( tutor/a) per a afavorir l’autoestima i disminuir la inseguritat d’espais i organitzacions desconegudes. Ajudem a treballar l’empatia, l’educació emocional i la col.laboració entre tot l’alumnat implicat.

Per tal de començar el projecte, avui el director i la cap d’estudis, hem fet el lliurament dels contractes de compromis  i carnets als nois i noies de 5è que faran de tutors/es dels nens i de les nenes de 3è.

Estem molt il.lusionats en aquest projecte per el protagonisme que tenen els propis alumnes per a  mantenir una bona convivencia a l’escola.

edf