Eleccions al Consell Escolar

Us informem que han estat convocades eleccions per a renovar els representants de pares i mares al Consell Escolar de la nostra escola que acaben el mandat pel què van ser escollits. Adjuntem el calendari electoral:

5 de noviembre: convocatòria d’eleccions . Publicació dels censos electorals provisionals. Publicació de vacants, forma i termini de presentació de candidatures
6-8 de noviembre: presentació de reclamacions al cens electoral
9 de novembre: sorteig per designar els vocals de les meses electorals.  Fi de termini de presentació de reclamacions.
13 de noviembre :constitució de les meses electorals.
16 de noviembre: últim dia per a la presentació de candidatures dels diferents sectors.
19 de noviembre: últim dia de la publicació dels censos electorals definitius dels diferents sectors.
20 de novembre: últim dia per a la publicació de les candidatures dels diferents sectors.
22 de noviembre: últim dia per a la publicació de les candidatures de sol·licituds per a actuar de supervisor/a.
28 de novembre: VOTACIONS SECTOR PARES I MARES.
11 de desembre: Constitució del Consell Escolar.

Més información a la WEB del Consorci d’Educació de Barcelona: https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/consell_escolar_als_centres_educatius